Vilanova destinarà 40.000€ a projectes de foment de l’ocupació i creació d’empreses

Centre Innovació Anoia entradaL’Ajuntament de Vilanova del Camí té oberta una convocatòria de subvencions per al foment de la creació de llocs de treball i també per a la creació de noves activitats econòmiques. L’ajuntament vilanoví ha dotat aquestes dues línies amb 40.000 euros. L’import de les subvencions serà d’entre 600 i 800€ en funció  de la durada del contracte.

D’aquestes subvencions se’n podran beneficiar qualsevol persona física o jurídica, sempre i quan compleixi els requisits exigits que podeu consultar al web vilanoví: www.vilanovadelcami.cat o al servei de Promoció Econòmica, al Centre d’Innovació Anoia, o al telèfon 938054411 (extensió 5)

Les sol·licituds s’ha de fer complimentant un formulari normalitzat i s’han de lliurar a l’Ajuntament juntament amb altra documentació complementària com les dades personals i de contacte i una petita memòria del projecte. També el NIF de l’empresa, els certificats de trobar-se al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

El termini per presentar-les acaba el 21 de desembre d’enguany o quan s’exhaureixi la partida pressupostària.

Polígons dels Plans