Punt de llum sobre la subestació elèctrica Anoia

Torre Electrica  foto Miguel de la Fuente Lopez web Intef V02

Gairebé un any després que la UEA instés a Direcció General d’Energia a obrir un expedient administratiu per la problemàtica de la subestació elèctrica Anoia, la pressió feta podria donar els seus fruits.

El Director General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, Pere Palacín, informa a través d’una carta que “com a conseqüència de la instrucció del corresponent expedient administratiu, Endesa i Incasòl han manifestat que estan molt a prop d’arribar a un acord” els termes del qual es comunicaran un cop s’hagi tancat.

Des de la UEA es veu aquesta declaració d’intencions com un punt de llum a la problemàtica de la subestació, tot i que l’entitat estarà atenta per assegurar que l’acord sigui plenament favorable a la comarca.

Pressió territorial

Malgrat la llarga espera aquesta és la resposta a la investigació i el seguiment que s’ha fet des de la UEA, a través de la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat, la CUMA.

Aquesta pressió territorial recordem va comptar amb l’important suport dels alcaldes de la zona que van signar el juny passat el Manifest “Per una Anoia Industrial” que es va fer arribar també a DG d’Energia. Aquest document estava signat pels alcaldes d’Igualada, Vilanova del Camí, Sta. Margarida de Montbui, Òdena, Castellolí, La Pobla de Claramunt, entitats com el Consell Comarcal, els gremis de Blanquers, Fagepi, Electricistes, Constructors, el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona i la mateixa UEA.

Aquesta unió demostra que la comarca, unida i treballant plegada, des del sector públic i privat, cap a un objectiu comú com recuperar la competitivitat del territori té força i és escoltada des de l’administració general.

Un greuge respecte altres territoris

Recordar que les empreses que s’instal·len a la comarca pateixen un greuge comparatiu respecte altres territoris en tant que se’ls fa pagar un rescabalament per la connexió a la xarxa elèctrica derivat de la construcció de la subestació elèctrica de Vilanova del Camí fa més de 5 anys.

Polígons dels Plans