presentació

L’objectiu principal dels Polígons dels Plans, seguint la lína de treball de cooperació supramunicipal, passa per un model de gestió on es prioritza la captació d’inversions, la creació de riquesa i la generació de llocs de treball. En aquesta acció ens acompanya l’Associació dels Polígons dels Plans com a soci prioritari per aconseguir els objectius marcats i atendre les necessitats del territori.

  • Realitzar un seguit d’actuacions conjuntes dels quatre municipis pel que fa als serveis públics, senyalització…
  • Promoció per a l’ocupació dels polígons “Polígons dels Plans” sota aquesta mateixa denominació.
  • Aconseguir una millora en l’eficiència i en la capacitat d’atracció de noves empreses i activitats.

 FEM PLANS JUNTS – POLÍGONS DELS PLANS


L’ASSOCIACIONISME EMPRESARIAL ALS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA – Guia per als ens locals

Guia Associacionisme PAE