L’Ajuntament i MicroBank firmen conveni per incentivar l’activitat emprenedora

Microbank conveni mar16 (14)

L’alcaldessa de Vilanova del Camí, Vanesa González, i  la Directora de l’Àrea de negoci de CaixaBank al Baix Llobregat-Anoia, Anna Maria Mòdol Guiu, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. Amb la signatura d’aquest acord s’estableix una línia de finançament de fins a 1 milió d’euros. Els beneficiaris seran persones físiques i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.


Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un màxim del 25% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament de Vilanova del Camí


El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, podent accedir persones sense garanties ni avals.

En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament de Vilanova del Camí es compromet a detectar les necessitats de finançament, dirigides a promoure l’auto ocupació, i l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, així com a facilitar serveis de suport i assessorament empresarial, analitzar la viabilitat del projecte i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per la corporació municipal a MicroBank perquè aquesta ho analitzi i si convé, aprovi les sol·licituds de finançament.

El banc, explica Mòdol, ofereix microcrèdits destinats a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar. Des de Microbank poden ajudar a finançar projectes destinats a la creació d’activitats empresarials, programes de redireccionament empresarial o fins i tot per a invertir en processos d’exportació o internacionalització d’empres.

Durant l’exercici del 2015, MicroBank va concedir a Catalunya un total de 6.859 préstecs destinats a autònoms, emprenedors i microempreses per un import de 68,2 milions d’euros. Per finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 107.300.000 d’euros a 28.999 iniciatives.

Polígons dels Plans