L’ajuntament adequarà la instal·lació elèctrica i de protecció d’incendis del Rovy

Rovy façana lateral V02

L’Ajuntament ha adjudicat les obres de reforma i adequació de la instal·lació elèctrica i de protecció d’incendis del Rovy Espai Cultural. Es tracta d’un contracte menor que portarà a terme el contractista Francisco Javier Tirado Sánchez per un import de 24.940 € IVA inclòs.

El projecte contempla adequar les instal·lacions de baixa tensió i de protecció contra incendis del Rovy a la normativa vigent inclòs el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i al Codi Tècnic de l’Edificació.

Les obres s’iniciaran en uns 15 dies aproximadament, una vegada aprovat el Pla de Seguretat i Salut i s’estima que els treballs es puguin allargar un mes. En prinicipi, segons informen els Serveis Tècnics aquesta obra no afectarà les activitats que es porten a terme al Rovy, ja que primer es realitzarà la nova instal·lació i es farà la nova connexió i desprès es retirarà la instal·lació antiga. En cas d’haver-hi afectació, diuen, aquesta seria mínima.

La Diputació de Barcelona subvencionarà la totalitat del cost d’aquesta obra a través de la línia de finançament de la reforma i rehabilitació d’elements constitutius de patrimoni singular local emmarcada en el programa complementari de suport a l’economia productiva local del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

Polígons dels Plans