Es publiquen les subvencions per a la creació de treball i l’emprenedoria

Centre Innovacio Anoia Façana 2

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Vilanova del Camí torna a impulsar la iniciativa empresarial per mitjà de la reedició de les subvencions de suport a les empreses i les persones emprenedores de Vilanova del Camí. Aquesta setmana s’han fet públiques les bases de les subvencions per a la creació de llocs de treball per part d’empreses, per a la creació de noves activitats econòmiques i per impulsar la reforma i l’ampliació d’establiments comercials i de serveis. La partida pressupostària per aquestes subvencions està dotada amb 30.000 euros. S’ha retallat doncs, respecte l’any passat i torna a ser la mateixa que el primer any.

Hi haurà tres línies de subvenció: la primera, que oscil·la entre 600, 900 i 1.200€, per a petites i mitjanes empreses del municipi per a la contractació de persones per un període mínim de 6 mesos a mitja jornada o 3 mesos a jornada completa durant l’any de la convocatòria; la segona, on la quantia de les subvencions és de 600€, per a emprenedors que iniciïn una activitat econòmica i la tercera, per a reformes de locals comercials i de serveis que serà de fins al 50% de la inversió, amb un import màxim de 5.000€.


El període de presentació de les sol·licituds serà el comprès entre l’obertura i publicació de la convocatòria fins el 31 de desembre del mateix any o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible a la partida pressupostària.


El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre a l’Ajuntament, Plaça Castell, 1.

Polígons dels Plans