El Centre d’Innovació Anoia acollirà un restaurant pedagògic gestionat per la Fundació Taleia

Conveni Fundació (4)L’Ajuntament de Vilanova del Camí i la Fundació Taleia – Escola Pia han signat un contracte per a la posada en marxa d’un restaurant pedagògic al Centre d’Innovació Anoia. Una col·laboració”, va dir l’alcaldessa, important per fomentar la formació professional dels joves de la comarca”. La rúbrica ha anat a càrrec de l’alcaldessa; Vanessa González i de Jaume Ars, en nom i representació de la Fundació privada Taleia.

Per a la Fundació, aquest contracte representa una oportunitat única, segons explicava Jaume Ars, perquè podem convergir diferents objectius de la nostra escola”. Per una banda, el fet de buscar sortida laboral per als  alumnes de formació professional i per l’altra perquè el restaurant del Centre d’Innovació servirà com un lloc de pràctiques. “Aquest, explica Ars, sempre ha estat un tema complicat per a l’escola i per als alumnes. Tenir un restaurant gestionat per nosaltres mateixos proporciona aquest camp de treball més directe, més formal”. 

El projecte de bar-restaurant al Centre d’Innovació anirà més enllà de la docència, assegura Jaume Ars, perquè la Fundació vol experimentar l’anomenat “restaurant pedagògic”. “Un projecte, afegeix Ars,  en el qual s’hi barregin emocions i es destaquin temes de caire més social. Aquest és un dels referents de la Fundació i de l’escola”. 

ZONA BAR I RESTUARIACIO (5) ZONA BAR I RESTUARIACIO (3)

Aquesta és una experiència pionera per  a la Fundació Taleia en el tema de l’hostaleria tot i que té una experiència similar en temes de muntanya a l’Escola Pia Olot. En aquest cas, l’escola funciona com una mena d’empresa que gestiona activitats per la muntanya.

L’alcaldessa de Vilanova del Camí es mostrava doblement satisfeta amb la signatura d’aquest contracte. Per una banda, va dir,”perquè li estem donant contingut al Centre d’Innovació, i per l’altra, perquè és un projecte pedagògic molt interessant, a nivell d’integració social, que li aporta valor afegit, i li confereix al centre un sentit més social”. 

El representant de la Fundació Taleia va elogiar les instal·lacions del Centre d’Innovació Anoia perquè representen “una oportunitat extraordinària”. Jaume Ars assegura que ofereixen moltes possibilitats i estan encantats de poder fer-ne ús i de donar viabilitat a aquest restaurant. Fa un temps, explica, fins i tot havien considerat l’opció de fer el curs de formació professional al propi Centre però es va desestimar perquè el projecte no s’adaptava a la normativa vigent.

Segons el calendari que s’ha fixat, està previst que a partir del dia 15 de setembre, la Fundació Taleia comenci a donar contingut  i activitat al projecte de restauració, que estarà obert a la població en general.  Vanessa González està convençuda que “serà una oferta molt interessant per a les empreses dels polígons colindants, per a les persones que hi treballen i per a la gent de Vilanova i rodalies”.

Polígons dels Plans