Crònica del Ple: El concurs per a la prestació del servei de neteja dels edificis municipals intensifica el debat del Ple

ple 9 de març 2015 (1)Després d’una primera part molt tranquil·la, el debat es va fer més intens quan es va posar sobre la taula el plec de clàusules i les condicions tècniques per a la convocatòria del concurs per a la neteja dels edificis municipals i les escoles públiques.

A la Comissió Informativa que es va celebrar dijous passat, aquest tema ja havia despertat alguns dubtes i qüestions davant la possibilitat que alguns grups plantejaven perquè fos l’ajuntament assumís aquest servei com a propi. Això, va explicar l’Alcaldessa Vanesa González, suposaria ampliar la plantilla municipal, un fet que no es pot contemplar, va dir, perquè està prohibit expressament per l’article 20 de la Llei  36/2014 de 26 de desembre dels Pressupostos de l’Estat per a l’any 2015. La normativa estatal prohibeix expressament l’ampliació de les plantilles de les corporacions i de les societats entre altres.

Davant la proposta que alguns grups municipals com IPV, van fer per deixar aquest punt sobre la taula per tractar-lo després de les eleccions municipals,  Vanesa González va dir que no era possible: “La convocatòria del concurs no es pot dilatar més perquè la pròrroga del contracte està a punt d’expirar”.

Un altre dels punts que va aixecar més suspicàcies va ser la possibilitat que el plec de clàusules i condicions s’hagin fet de manera que limiti les opcions de les empreses a participar al concurs. L’alcaldessa va dir al respecte que “el concurs és públic i obert, per tant, es pot presentar qualsevol empresa que compleixi les condicions que es demanen”. I va matisar que poden ser “empreses amb experiència o sense, i de qualsevol lloc d’Europa”.

En el torn d’intervencions, Francina Gabarró, d’ICV-VV,  va defensar que s’afavoreixi la contractació d’una empresa que doni feina a persones de Vilanova del Camí i que sigui sensible a les persones amb discapacitat, fent clara al·lusió al TAC, l’empresa que ha realitzat el servei fins ara.

Sergi Balcells, de PxC, va defensar l’estalvi municipal i malgrat entendre que la llei prohibeix expressament ampliar les plantilles municipals, assegura que “es podrien haver buscat altres solucions alternatives a l’externalització del servei”.

En el mateix sentit es va expressar Francisco Palacios de VA, que creu que amb la contractació directe, l’ajuntament es podria estalviar molts diners. I va expressar el seu desconcert davant “una llei estatal que va en contra de l’estalvi de les corporacions”.

Juan Manuel Cividanes, d’IPV-VV, va posar de manifest que el plec de clàusules és continuista i va assegurar que “no permet entrar a concurs altres empreses o emprenedors de Vilanova del Camí”. Per això, va dir, el seu grup presentarà al·legacions al plec.

Polígons dels Plans