Associació Polígons dels Plans

L’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons dels Plans es crea per assumir la representació i defensar els interessos de les empreses i propietaris ubicats en els polígons de:

 • Riera de Castellolí
 • Pla de Rigat
 • Plans d’Arau
 • Pla de les Gavarreres
 • Pla de la Tossa
 • Pla de la Masia

El dia 11 de desembre de 2013 es celebra l’acte constituient de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons dels Plans al Centre d’Innovació Anoia i el 12 de gener de 2014, l’Associació queda legalment constituïda i degudament registrada a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia a la Generalitat de Catalunya.

L’Associació compta amb el suport dels Ajuntaments de La Pobla de Claramunt, d’Òdena, de Santa Margarida de Montbui i de Vilanova del Camí per treballar en la dinamització conjunta del territori.

Objectius:

 • Crear un entorn competitiu per a les empreses i per als treballadors dels polígons que configuren aquest àmbit d’activitat econòmica.
 • Assolir la condició de interlocutor davant de tercers amb la màxima representació i legitimitat per:
 • Defensar els interessos dels empresaris i propietaris dels Polígons dels Plans.
 • Elevar les propostes de millora per el desenvolupament de l’activitat econòmica.
 • Implementar els serveis que decideixi l’Assemblea General d’associats.
 • Associats: Empreses i propietaris de sòl i de naus ubicats en els polígons d’activitat econòmica de Vilanova Del Camí, Òdena i La Pobla de Claramunt. L’Associació és oberta també a associats no domiciliats en aquest àmbit.
 • Naturalesa jurídica: Associació sense ànim de lucre.