Empreses Fabricació de compressors i instal.lació d'aparells a pressió -aire comprimit-